loslaten

Geen bedelaar meer

‘En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus’ (Marcus 10: 50)Het bovenstaande vers komt uit het verhaal over de blinde Bartimeüs die door Jezus werd genezen. Een blinde bedelaar, die aan de weg zat toen Jezus passeerde. Jezus werd gevolgd door een grote menigte mensen, dus dat zal hij gemerkt hebben. ‘En … Lees meer

Overgave

Schilderij 'Overgave' door Ida Klepper

Hoe langer ik met God op weg ben, of moet ik zeggen: Hij met mij, des te meer besef ik dat het maar om één ding gaat: Overgave. Bij elke stap die ik neem, ga ik iets meer begrijpen van wat dat inhoudt. Natuurlijk weet ik dat het gaat om loslaten en mezelf toevertrouwen aan … Lees meer

Sterven en opstaan

Sterven en opstaan

De gelijkenis van de graankorrel waar Jezus over vertelde draagt een waarheid met zich mee waar we niet graag aan denken. Het verwijst naar de harde realiteit van het lijden en sterven: ‘als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft draagt hij veel vrucht’ (Joh. 12: … Lees meer

Durven wachten op het wonder

Durven wachten op het wonder

God is alwetend. Wij hoeven Hem niet te vertellen hoe en wanneer Hij onze gebeden moet verhoren. Hij weet dat Zelf het beste. Toch is dat niet eenvoudig. Er zijn zo vaak momenten dat je Hem graag zou willen voorschrijven hoe Hij zou moeten handelen. Maar ons zicht is te beperkt, wij kunnen niet alles overzien … Lees meer

Bidden zonder woorden

Bidden zonder woorden

Soms zijn er geen woorden meer om te bidden. De Geest dringt aan, maar er zijn zoveel gedachten en indrukken, dat het niet lukt om alles helder op een rij te krijgen. Je word overspoeld door prikkels van buiten en van binnen. Zoals David het uitriep: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent … Lees meer

Alles op Zijn tijd

Alles op Zijn tijd

In deze tijd waarin we leven, en zeker in onze westerse moderne maatschappij is het wachten een moeilijk ding. Veel dingen zijn gebaseerd op snelheid, haast en strakke deadlines. Het duurt ons al vaak te lang als we bij het boodschappen doen in een rij bij de kassa moeten staan. In de bijbel zien we … Lees meer

Wachten maakt je sterk

Wachten maakt je sterk

Er is een tijd om in beweging te komen, maar er is ook een tijd om te wachten. Toen David streed met de Filistijnen raadpleegde hij God welke strategie hij moest volgen. Soms zei God: trek op, je zult ze verslaan. Een andere keer moest David een omtrekkende beweging maken en wachten totdat hij ‘het … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!