Misleiding

Kennis en Macht

Kennis en Macht

In de loop van de geschiedenis hebben veel culturen en volkeren een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid. Nu nog wordt soms terug gegrepen op de kennis van eeuwenoude volkeren. Vergeleken met de grootheid van God zijn al die volkeren echter slechts een stofje op de weegschaal. Even later zegt Jesaja het … Lees meer

Ondoorgrondelijke wijsheid

ondoorgrondelijke wijsheid

Gods wijsheid is niet te doorgronden. Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij begrijpen Zijn gedachten niet, omdat ons verstand te beperkt is. Zoals Paulus verzuchtte: ‘O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de … Lees meer

Geheel voor Hem?

Geheel voor Hem?

De woorden van de koning van Assyrië klonken tot de bewoners van Jeruzalem, de stad die hij belegerd had. Het aanbod klonk erg aantrekkelijk, maar zo klinken de woorden van de verleider altijd. Het zijn woorden die onze ego strelen. Het woord ‘eigen’ wordt niet voor niets zo nadrukkelijk genoemd. Het is dezelfde toon en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'