Muren

Hersteller van bressen

Hersteller van bressen

Jesaja mag vertroostende woorden tot Gods volk spreken. Hij mag ze herinneren aan Gods beloftes. De omstandigheden waren dan ook niet bemoedigend. Het volk was weggevoerd naar een ver en vreemd land en de stad Jeruzalem met haar tempel waren verwoest. In Nehemia lezen we een getuigenverslag van hen die er waren geweest: ‘In de … Lees meer

Muren om de stad

Muren om de stad

Vroeger waren de steden omringd door dikke muren. Bij sommige oude vestingstadjes zijn daar nog wel eens resten van te zien. Die muren waren daar geplaatst om de vijand tegen te houden en om indringers te weren. Jesaja zingt een lied waarin hij God beschrijft als zo’n ommuurde stad. Bij Hem is het veilig wonen, … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'