Nederig

Alles in Zijn hand

Alles in Zijn hand

‘God zorgt voor ons’ wordt binnen de kerk regelmatig verkondigd, maar het is een breed begrip. Er is altijd ruimte voor eigen verantwoordelijkheden. God heeft alles in Zijn hand, maar vraagt van ons om zelf stappen te nemen, keuzes te maken en knopen door te hakken. We mogen Hem daarin betrekken en Hij zal ons … Lees meer

Rechtvaardig en nederig

Rechtvaardig en nederig

Jezus vergelijkt mensen met schapen die een herder nodig hebben. Hij wist als geen ander hoe we Iemand nodig hebben die ons leidt en voorgaat. Iemand die ons beschermt en raad geeft. Regelmatig proberen menselijke leiders die plaats in te nemen, maar hoe vaak blijkt het dan jammerlijk mis te gaan door macht en manipulatie. … Lees meer

Kennis en Macht

Kennis en Macht

In de loop van de geschiedenis hebben veel culturen en volkeren een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid. Nu nog wordt soms terug gegrepen op de kennis van eeuwenoude volkeren. Vergeleken met de grootheid van God zijn al die volkeren echter slechts een stofje op de weegschaal. Even later zegt Jesaja het … Lees meer

Dichtbij de hemel

Wat een tegenstelling! God is de Hoge en Verhevene Die heilig is en in de hemel woont, maar tegelijkertijd vernedert Hij Zich. Jezus heeft dat laten zien, Die hoewel Hij God was, Zichzelf vernederd heeft door mens te worden en aan het kruis te gaan als een misdadiger (Filip. 2: 6-7). God kijkt niet vanuit … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'