Ontmoeting

Going Deep – Verdiepingsavond

GOING DEEP is een serie van drie verdiepingsavonden, georganiseerd door Streams Huis van Gebed en een aantal samenwerkende kerken in Nijkerk. Het thema van deze serie is: ‘DWARS DOOR HET VUUR’ – (OVER) LEVEN MET JEZUS Aan de hand van drie ‘geloofsgetuigen’ uit de Bijbel wordt gekeken hoe zij omgingen met crisissituaties in hun leven. Wat was … Lees meer

Going Deep – Verdiepingsavond

GOING DEEP is een serie van drie verdiepingsavonden, georganiseerd door Streams Huis van Gebed en een aantal samenwerkende kerken in Nijkerk. Het thema van deze serie is: ‘DWARS DOOR HET VUUR’ – (OVER) LEVEN MET JEZUS Aan de hand van drie ‘geloofsgetuigen’ uit de Bijbel wordt gekeken hoe zij omgingen met crisissituaties in hun leven. Wat was … Lees meer

Going Deep – verdiepingsavond

GOING DEEP is een serie van drie verdiepingsavonden, georganiseerd door Streams Huis van Gebed en een aantal samenwerkende kerken in Nijkerk. Het thema van deze serie is: ‘DWARS DOOR HET VUUR’ – (OVER) LEVEN MET JEZUS Aan de hand van drie ‘geloofsgetuigen’ uit de Bijbel wordt gekeken hoe zij omgingen met crisissituaties in hun leven. Wat was … Lees meer

Huis van Gebed – Open gebedsavond

2e Pastorie Nijkerk

De open gebedsavonden worden gehouden op elke 1e en 3e dinsdagavond van de maand. Het Huis van Gebed is een plek waar we samen God willen ontmoeten door aanbidding en gebed of door stil te zijn en te luisteren. Jezus zegt tot ons: ‘Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn … Lees meer

Gebedsconcert ‘Heal This Land’

Gebedsconcert 'Heal This Land'

“Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen”  (2 Kronieken 7: 14). Met deze tekst als uitgangspunt willen we deze avond samenkomen om … Lees meer

Open Huis avond met Bart Doornweerd

Open Huis met Bart Doornweerd

Open Huis avonden zijn avonden waar ontmoeting centraal staat. Ontmoeting met elkaar en ontmoeting met God. Gezelligheid, fellowship, worship en toerusting zijn kernwoorden die elke avond terugkeren, maar altijd weer op een nieuwe en andere wijze. Dat komt omdat er op elke avond iemand te gast is die de avond zal ‘aankleden’ en iets op … Lees meer

Open Huis avond met Dolf de Voogd van der Straaten

Dolf de Voogd van der Straaten

Open Huis avonden zijn avonden waar ontmoeting centraal staat. Ontmoeting met elkaar en ontmoeting met God. Gezelligheid, fellowship, worship, toerusting zijn kernwoorden die elke avond terugkeren, maar altijd weer op een nieuwe en andere wijze. Dat komt omdat er op elke avond iemand te gast is die de avond zal ‘aankleden’. Dat kan een leraar … Lees meer

Geen nummer maar een naam

Geen nummer maar een naam

Zo persoonlijk wil God met ons om gaan dat Hij ons bij naam roept. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft’, zegt de bekende tekst in Joh. 3: 16. Het komt een stuk dichterbij als we beseffen dat het om jou en mij persoonlijk gaat. De … Lees meer

Gebedsavond – Huis van Gebed Nijkerk

2e Pastorie Nijkerk

Het Huis van Gebed is een plek waar we samen God willen ontmoeten. Als we Hem aanbidden en samenkomen in Zijn Naam, dan wil Hij Zijn hart aan ons bekend maken. De bijbel spreekt in Ezechiel 47 over een rivier die vanuit de tempel stroomt en leven, genezing en herstel brengt. Het Huis van Gebed is … Lees meer

Wijd en uitgestrekt

Wijd en uitgestrekt

In de bijbel lezen we over mensen die visioenen en dromen krijgen waarin hen een blik in de hemel wordt gegund. Ze komen woorden tekort om hun ervaringen te beschrijven. Jesaja, Ezechiël, Daniël en andere profeten zijn ontzet over het bovennatuurlijke wat hun overkomt. Paulus schrijft over dat hij in de derde hemel werd opgenomen … Lees meer

Zonde en verzoening

zonde en verzoening

Als we eenmaal een ontmoeting met God hebben gehad, blijft dat nooit zonder gevolgen. Als we eenmaal een aanraking met Hem hebben ervaren, in Zijn tegenwoordigheid zijn geweest, Zijn liefde hebben geproefd, laat dat Zijn sporen in ons na. Jesaja wordt zich bewust wie hij is: ‘ik ben immers een man met onreine lippen en … Lees meer

Eemland is Alive

Samen in de Rivier

Onder de naam ‘Eemland is Alive’ worden op de laatste woensdagavond van de maand avonden georganiseerd door een groep enthousiaste christenen in Bunschoten-Spakenburg. Doel van deze avonden is om te verbinden, te contacten en te zoeken naar samenwerking tussen mensen uit verschillende plaatsen, kerken en achtergronden. Op de avond is ruimte voor ontmoeting, aanbidding en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'