Oogst

Eén voor één

Eén voor één

Jesaja profeteert diverse keren over de dag, dat het volk Israël Jezus zal zien en zal herkennen als de Messias, die zij altijd hadden verwacht. Jesaja vergelijkt het met de dag dat de oogst wordt binnengehaald. Wat opvalt, is dat hij daarbij benadrukt hoe persoonlijk die ontmoeting zal zijn: één voor één worden ze als … Lees meer

Drinken van de oogst

Drinken van de oogst

Jesaja heeft het hier over het inzamelen van het koren en het oogsten en drinken van de nieuwe wijn. Er zitten diepere lagen verborgen in deze profetie, daarom moeten we voorzichtig zijn met de interpretatie ervan en het niet direct vastkoppelen aan één bepaalde betekenis. Dat geldt voor veel bijbelse woorden en beelden. Het binnenhalen … Lees meer

Ruimte in je hart

Een vers eerder zegt Jesaja: ‘Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie’. Als we werkelijk zien wat God ziet en kijken door Zijn ogen, dan heeft dat een uitwerking in ons hart. Dan krijgen we niet alleen ontzag voor God, maar dan wordt ons hart ruimer voor de mensen om ons heen. … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'