Opoffering

De twee kanten van Liefde

De twee kanten van Liefde

Hier spreekt de Vader tot de Zoon. We mogen door de profetische woorden van Jesaja meeluisteren naar een intiem gesprek dat in de hemel plaatsvindt. We horen hoe de Zoon wordt geroepen, maar gelijktijdig hoe de Vader Zijn beloftes bij Hem neerlegt. Zoals een kind de deur uitgaat, zal de Zoon bij de hand genomen … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'