Opstandingskracht

De God Die Mens werd

De God Die Mens werd

Vanaf de berg klinkt een boodschap. Woorden die een lange weg hebben afgelegd. Vanuit de woestijn, door dalen en vlaktes, de berg op, om daar die goede boodschap met kracht te proclameren: ‘Zie uw God!’ Hoe langer de weg is geweest, des te intenser zullen die woorden klinken. Steeds meer doorleefd en ervaren, en met … Lees meer

Op een hoger niveau

Het sterven van Jezus wordt ook wel het ‘plaatsvervangend lijden’ genoemd. Zoals Jesaja het omschreef: ‘onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen, Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld’ (Jesaja 53: 4). Het is aan mensen die dat niet geloven moeilijk in een paar woorden uit te … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'