Reactie

Verhoogd en verheven

verhoogd en verheven

Jesaja heeft tot het volk gesproken en de belofte van verlossing uit Babel aangekondigd. Nu gaat Zijn boodschap verder en spreekt Hij over Iemand die verlossing voor de wereld zal brengen. Iemand Die boven de aardse koningen en machtigen wordt gesteld. Er volgt een lofzang over een Knecht die vervuld zal zijn met wijsheid, geëerd … Lees meer

De roep van de Vader

De roep van de Vader

We hebben het wel eens over onbeantwoorde gebeden. We vragen ons wel eens af waarom God onze gebeden niet lijkt te verhoren. Maar hier zijn de rollen omgekeerd. Hier spreekt God door de profeet tot ons en Zijn woorden mogen ons prikkelen: ‘Waarom was er niemand toen Ik kwam? ‘Waarom gaf niemand antwoord toen Ik … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'