Rechtvaardiging

Stof van je voeten

Stof likken is een beeldspraak voor absolute onderwerping en tegelijkertijd een teken van overwinning voor degene wiens voeten worden schoongelikt. Jesaja profeteert over de positie van Gods volk. David gebruikt dezelfde beeldspraak voor zijn zoon Salomo die als koning zal heersen: ‘In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. De woestijnbewoners zullen voor hem … Lees meer

Vrijgesproken en gerechtvaardigd

Vrijgesproken en gerechtvaardigd

Jesaja vergelijkt de voorbede met een rechtszaak, waarin we samen met God betrokken zijn. God is de rechter, maar uit deze tekst is het onduidelijk welke rol wij hier innemen. Het komt er in ieder geval op neer dat we een pleidooi moeten houden, wat er op wijst dat we als een advocaat mogen optreden. … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'