Roeping

Geroepen in de moederschoot

Geroepen in de moederschoot

In de woorden van Jesaja klinkt een dubbele boodschap. Allereerst gaat deze belijdenis over Jezus. Hij, Die in de moederschoot van Maria was voorbestemd om de Verlosser te zijn. Daarom staan de woorden ‘Mij’ en ‘Mijn Naam’ met een hoofdletter vermeld. Zijn Naam was al aangekondigd nog voordat Maria zwanger was: ‘En zie, u zult … Lees meer

Een stem in de woestijn

Een stem in de woestijn

Als je jezelf ziet als een roepende in de woestijn, dan heeft dat meestal een negatieve lading. Het zegt iets als: ‘Niemand luistert naar me, niemand hoort me’. Dat kan een frustrerende uitwerking hebben. Weinig mensen zullen vandaag de dag nog weten dat deze uitdrukking een bijbelse oorsprong heeft. Jesaja profeteert hier over de komst … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'