Samen optrekken

Samen zijn we sterk

Samen zijn we sterk

Wat een mooi beeld geeft Jesaja hier van de samenwerking tussen God en mens. Mozes die zijn staf uitstrekte over de zee en God Die daarop het water voor de ogen van het volk doormidden spleet. Letterlijk staat er dat God hand in hand met Mozes staat. Mozes stapt uit in geloof en gehoorzaamheid en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'