Scherp

Scherp en puntig

Scherp en puntig

Een dorsslede was een hulpmiddel om de graankorrels uit de aren te halen. Het was een zwaar houten bord waaronder puntige pinnen waren bevestigd, die over de korenaren werd getrokken. Jesaja profeteert over het volk Israël dat het volk zou zijn als een dorsslede, om ‘bergen te dorsen en te verpulveren en heuvels te maken … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'