Schijnen

Kronen en kransen

Kronen en kransen

Er zal een dag zijn dat we allemaal voor God verschijnen. Jesaja profeteert daarover, en op verschillende plaatsen in de bijbel wordt beschreven dat dit de dag zal zijn dat er kronen en kransen worden uitgedeeld (2 Tim. 4: 8, Jak. 1: 12). Die kroon is bestemd voor diegenen die volhard hebben in hun geloof, … Lees meer

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis

Wanneer we denken aan het licht dat schijnt in de duisternis, dan denken we al gauw aan Kerstfeest. Jesaja 9 wordt ook regelmatig met Kerst gelezen, want met name vers 5: ‘want een Kind is ons geboren’ is een vooraankondiging van de geboorte van Jezus. Maar Jesaja profeteerde niet over Kerstfeest, maar over Jezus die … Lees meer

Een stralend overblijfsel

Een stralend overblijfsel

Dit woord van Jesaja begint met het woordje ‘dan’ en verwijst naar wat hij daarvoor heeft beschreven. ‘Dan’ gaat over hoe het zal zijn ‘in het laatste der dagen’, voordat Jezus terugkomt en God zal verschijnen in heerlijkheid. In die dagen zullen mensen hun eigen werk en bezit als afgod hebben en zich daarvoor neerbuigen … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'