Stralen

Kronen en kransen

Kronen en kransen

Er zal een dag zijn dat we allemaal voor God verschijnen. Jesaja profeteert daarover, en op verschillende plaatsen in de bijbel wordt beschreven dat dit de dag zal zijn dat er kronen en kransen worden uitgedeeld (2 Tim. 4: 8, Jak. 1: 12). Die kroon is bestemd voor diegenen die volhard hebben in hun geloof, … Lees meer

Een stralend overblijfsel

Een stralend overblijfsel

Dit woord van Jesaja begint met het woordje ‘dan’ en verwijst naar wat hij daarvoor heeft beschreven. ‘Dan’ gaat over hoe het zal zijn ‘in het laatste der dagen’, voordat Jezus terugkomt en God zal verschijnen in heerlijkheid. In die dagen zullen mensen hun eigen werk en bezit als afgod hebben en zich daarvoor neerbuigen … Lees meer

Dichtbij de hemel

Wat een tegenstelling! God is de Hoge en Verhevene Die heilig is en in de hemel woont, maar tegelijkertijd vernedert Hij Zich. Jezus heeft dat laten zien, Die hoewel Hij God was, Zichzelf vernederd heeft door mens te worden en aan het kruis te gaan als een misdadiger (Filip. 2: 6-7). God kijkt niet vanuit … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'