Tehillah

Een hemels geluid op aarde

Een hemels geluid op aarde

Wat zou de wereld zijn zonder muziek? Muziek is in de eerste plaats gegeven om God te eren, te loven en te aanbidden. Maar ook om onze blijdschap te tonen en om ons verdriet te uiten. Daar waar geen woorden zijn, daar is muziek een middel om onze diepste emoties te ventileren. Muziek is universeel; … Lees meer

Samen in de rivier

Samen in de Rivier

Sion is de plaats waar God woont, daar waar de gemeente samenkomt, daar waar christenen samenzijn. En daar gebeurt iets. Daar waar mensen samen God aanbidden, daar beweegt Gods Geest op een krachtige wijze. Eerst zegt Jesaja: ‘uw ogen zullen de Koning aanschouwen’. Vervolgens zegt de profeet: ‘Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten’. Het … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'