Tekenen

Water uit de Rots

Water uit de Rots

Het verhaal is bekend hoe God voor het volk Israël zorgde toen het door de woestijn trok: ‘En zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen’ (Jes.48: 21). De geschiedenis vertelt hoe Mozes op de rots moest slaan waardoor het water uit de rots stroomde (Ex 17: 6). Jesaja spreekt echter … Lees meer

De aanhouder wint

De aanhouder wint

Het eerst wat Jezus proclameerde, toen Hij uit de woestijn kwam, waren deze woorden van Jesaja, waarvan Hij zei: ‘Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan’ (Luk. 4: 21). Jezus zei het niet alleen, Hij liet het ook zien. Blinden werden genezen en mensen werden bevrijd van demonen. Woorden werden daden en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'