tijd

Rozen tussen de rommel

Wanneer je in de tuin staat van de tweede Pastorie in Nijkerk, vallen je een aantal dingen op. Allereerst het onkruid dat overal opspringt en woekert. En dan de rommel die her en der ligt verspreid. Oude planken en emmers, resten van stellingen, gereedschap en ergens in een hoek staat een verlaten bouwkeet. Achtergelaten door … Lees meer

Wortelschieten

‘Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.’ (Matth. 13: 5-6) …’wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het … Lees meer

Wachten duurt lang

Wachten duurt lang

Er is een gebed dat alle eeuwen door heeft geklonken. Een vraag wat door zoveel mensen is uitgeroepen naar God: ‘Hoelang?’ David bidt dit uit als hij vervolgt wordt: ‘Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? … Lees meer

Eén ding is nodig

Eén ding is nodig

God geeft openbaring, wijsheid, kennis en inzicht aan hen, die zich naar Hem uitstrekken. Jezus sprak in gelijkenissen tot de mensen en zij begrepen niet alles, maar Hij verklaarde ze aan Zijn discipelen, omdat zij dagelijks met Hem optrokken. Toen de Emmaüsgangers de ontmoeting met Jezus hadden, herkenden Zij Hem niet. Ze waren verward omdat … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'