uitkomst

Door de diepten van de zee

Door de diepten van de zee

De geschiedenis van hoe het volk Israël door de Schelfzee trok, is een teken van Gods trouw. Maar ook hoe Hij voor uitkomst kan zorgen als er geen oplossingen mogelijk lijken. Het volk stond met de rug tegen de muur. Achter hen een groot leger van Farao en voor hen de zee. Het leek een … Lees meer

Met opgeheven staf

Met opgeheven staf

‘Zijn staf zal over de zee zijn…’ Jesaja profeteert in beelden en metaforen. Zoals Jezus vaak sprak in gelijkenissen. Daarin laat God zijn creativiteit zien, want beelden zeggen meer dan duizend woorden. Hier wordt het plaatje voor ogen gehouden van Mozes, die zijn staf ophief over de Rietzee, en een weg opende waar eerst geen … Lees meer

God zij met ons

God zij met ons

Schriftgeleerden hebben in de bijbel wel 700 namen gevonden die op Jezus betrekking hebben. Eén van die namen is Immanuel, wat betekent: ‘God is met ons’. In de periode dat Jozef worstelde met Maria’s zwangerschap, verscheen er een engel die hem verwees naar een oude profetie: ‘Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'