Verandering

Een ander geluid

Een ander geluid

Je kunt op twee manieren kijken naar de wereld om je heen; met natuurlijke ogen, of met geestelijke ogen. Jesaja doet dat ook. Eerst ziet hij met menselijke ogen naar wat er om hem heen gebeurt en wat hij ziet is herkenbaar ook in deze tijd. ‘Zie hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de vredeboden … Lees meer

Vuur uit de hemel

Vuur uit de hemel

Wat mensen nodig hebben, wat de wereld nodig heeft is de krachtige verandering door het werk van de Heilige Geest. Jesaja geeft aan wat er dan gebeurt: ‘Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden’. Alles wat droog en dor is, wordt verfrist en levend. Al in Genesis is te lezen dat de Geest … Lees meer

Alles wordt nieuw

Alles wordt nieuw

Het is niet voor te stellen, maar wel waar. Ooit zal dit alles wat we zien en kennen voorbij zijn en veranderd worden. Er wordt niet gesproken over herstel of een grote ‘schoonmaakactie’. Het zal niet via een menselijke weg verlopen, met een politiek debat, allerlei overwegingen, een referendum of een plan van aanpak. Nee, … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'