Verheven

Verhoogd en verheven

verhoogd en verheven

Jesaja heeft tot het volk gesproken en de belofte van verlossing uit Babel aangekondigd. Nu gaat Zijn boodschap verder en spreekt Hij over Iemand die verlossing voor de wereld zal brengen. Iemand Die boven de aardse koningen en machtigen wordt gesteld. Er volgt een lofzang over een Knecht die vervuld zal zijn met wijsheid, geëerd … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'