Verlossing

Verhoogd en verheven

verhoogd en verheven

Jesaja heeft tot het volk gesproken en de belofte van verlossing uit Babel aangekondigd. Nu gaat Zijn boodschap verder en spreekt Hij over Iemand die verlossing voor de wereld zal brengen. Iemand Die boven de aardse koningen en machtigen wordt gesteld. Er volgt een lofzang over een Knecht die vervuld zal zijn met wijsheid, geëerd … Lees meer

Juichen tussen het puin

Juichen tussen het puin

Jubelen op de puinhopen van je leven, is dat mogelijk? Het is gemakkelijk om te juichen als alles geweldig gaat, maar als je nog midden tussen het puin zit valt het niet mee om te zingen. Toch is dat juist de plek waar God Zichzelf het best kan laten zien, omdat daar duidelijk wordt dat … Lees meer

De goede Boodschap

De goede Boodschap

Bergen staan meestal symbolisch voor tegenstand en strijd, voor zware omstandigheden. Als wij voor een moeilijke taak staan, zien we er als een berg tegenop. Wat is het dan heerlijk als er mensen zijn die je er doorheen trekken. De profeet Jesaja kende de omstandigheden van het volk Israël als geen ander. Het volk was … Lees meer

Bruiloftsgasten in oorlogsgebied

Bruiloftsgasten in oorlogsgebied

Wanneer trek je de mooiste kleren aan? Als je naar een feest of bijzondere gebeurtenis gaat. Of als je weet dat er bezoek komt waar je respect voor hebt. Voor iets wat gevierd moet worden. De profeet Jesaja roept het volk Israël op om zich voor te bereiden op haar verlossing uit jarenlange ballingschap: ‘Maak … Lees meer

De beker weggenomen

De beker weggenomen

Er is een beeld van God waar de wereld heel veel moeite mee heeft. En dat is het beeld van God als Rechtvaardige Rechter. Hoe kan God liefde zijn als er in de bijbel gesproken wordt over Zijn grimmigheid? Dat is alleen maar te begrijpen als we verstaan dat Gods grimmigheid gericht is op het … Lees meer

Beloftes van bevrijding

Beloftes van bevrijding

Een geknevelde is vastgebonden. Het Hebreeuwse ‘so-eh’ wat hier in de grondtekst wordt gebruikt komt van het woord ‘tsaah’ wat letterlijk ‘voorover gebogen’ of ‘gebukt’ betekent. Het kan ook betrekking hebben op ‘gevangen zijn’. In het leven kan een mens onder veel zaken gebukt gaan. Soms kunnen zorgen zo zwaar op iemand drukken dat hij … Lees meer

Door de diepten van de zee

Door de diepten van de zee

De geschiedenis van hoe het volk Israël door de Schelfzee trok, is een teken van Gods trouw. Maar ook hoe Hij voor uitkomst kan zorgen als er geen oplossingen mogelijk lijken. Het volk stond met de rug tegen de muur. Achter hen een groot leger van Farao en voor hen de zee. Het leek een … Lees meer

Tussen hemel en aarde

Tussen hemel en aarde

Kunnen bomen zingen? Kunnen bergen juichen? Jesaja gebruikt krachtige metaforen om de verlossing van Israël te bejubelen. Hemel en aarde maakt God groot. En toch, als onze geestelijke ogen en oren open zouden gaan, dan zouden we weten wat de woorden van de profeet werkelijk betekenden. Er is een samenwerking tussen hemel en aarde die … Lees meer

Stille wateren

Als we ons alleen maar bezig zouden houden met werken, dan zouden we een armoedig bestaan leiden. Zoals Prediker beschrijft: ‘Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon?’ (Pred. 1:2-3) Ook Jesaja slaat dezelfde toon aan, maar wijst vooral naar … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'