Verlossing

Gezalfde overwinnaars

Vrijgesproken en gezalfd

Bij God mogen we altijd opnieuw beginnen. Alle misstappen, fouten, tekortkomingen, die we als mens maken wil Hij van ons wegdoen. Het woord ‘uitdelgen’ wat Jesaja noemt, komt van het Hebreeuwse woord ‘machah’ wat aan de ene kant ‘vernietigen’ betekent, maar aan de andere kant wordt datzelfde woord ook gebruikt wanneer iets met olie wordt … Lees meer

Luid en duidelijk

Luid en duidelijk

Onze stem is een wonderlijke gave die we hebben meegekregen van onze Schepper. Het is een instrument om te zingen, een middel om te spreken, maar ook om onze emoties te tonen. We kunnen juichen van opwinding en jubelen van blijdschap, we kunnen het uitschreeuwen van angst of roepen van verdriet, zonder dat daar verstaanbare … Lees meer

Een tijd van voorbereiding

Een tijd van voorbereiding

Verwachten zegt iets over verlangend uitzien. Als een moeder in verwachting is, dan ziet zij uit naar het kind wat gaat komen. Het is nu nog verborgen in de moederschoot, maar alles wordt in gereedheid gebracht. De kinderkamer wordt klaar gemaakt en vol vreugde wordt er uit gekeken naar het moment dat het gaat gebeuren. Eigenlijk … Lees meer

De buitenkant toont de binnenkant

De buitenkant toont de binnenkant

Soms kan een eenvoudige vraag een hele boodschap met zich meedragen. Koning Hizkia was op een wonderbaarlijke manier door God genezen en het teken van zijn genezing was ver over de landsgrenzen bekend geworden. Een delegatie vanuit Babel was bij hem op bezoek gekomen om daarover te horen. In plaats van te vertellen over Gods … Lees meer

Vreugde na verlossing

Vreugde na verlossing

Verlossing is een begrip wat we in onze taal weinig gebruiken. Het heeft te maken met vrijheid en ruimte. Letterlijk betekent het: bevrijding uit een benarde positie of gevangenschap. En dat is precies waar Jesaja het over heeft, wanneer hij spreekt over ‘wie door de Here zijn vrijgekocht. Zij zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen … Lees meer

De weg naar verlossing

De weg naar verlossing

Wanneer er gesproken wordt over wraak en vergelding, dan hebben die woorden meestal een boosaardige, negatieve klank. We denken dan aan de uitdrukking ‘oog om oog en tand om tand’ en vertalen dat als: ‘wanneer iemand iets doet, zal hem hetzelfde aangedaan worden’. Die uitleg komt voort uit onze interpretatie van de wet (Ex. 21: … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'