Voorbede

Tussen hemel en aarde

‘…de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde’ (Psalm 2: 2) Alles wat hier op aarde gebeurt is niet gebaseerd op een toevallige samenloop van omstandigheden. Door de Bijbel en door wat Gods Geest ons openbaart weten we meer. Er is een onzichtbare atmosfeer die effect heeft op het zichtbare. Paulus spreekt … Lees meer

Vrijgesproken en gerechtvaardigd

Vrijgesproken en gerechtvaardigd

Jesaja vergelijkt de voorbede met een rechtszaak, waarin we samen met God betrokken zijn. God is de rechter, maar uit deze tekst is het onduidelijk welke rol wij hier innemen. Het komt er in ieder geval op neer dat we een pleidooi moeten houden, wat er op wijst dat we als een advocaat mogen optreden. … Lees meer

Het gebed van een rechtvaardige

Het gebed van een rechtvaardige

Het verhaal van Hizkia’s ziekte en genezing is een voorbeeld van hoe een gebed Gods hart kan raken en Zijn gedachten kan veranderen. Hizkia lag op sterven en Jesaja liet hem weten dat zijn tijd was gekomen, maar de koning smeekte te blijven leven en God voegde 15 jaar aan zijn leven toe. Het is … Lees meer

Hemelse autoriteit

Hemelse autoriteit

‘In bezit nemen’ zegt iets over veroveren, strijd en overwinning. Iets toe-eigenen wat eerst van een ander was. Dat is ook precies wat hier bedoeld wordt. Het volk Israël moest het beloofde land in bezit nemen, het kwam hen niet aanwaaien. Ze moesten ervoor strijden en andere volkeren verslaan. Is God dan een God van … Lees meer

God ontmoeten

We kunnen God op verschillende manieren ‘ontmoeten’. We kunnen Hem zien in de natuur om ons heen, of in wat andere mensen zeggen of doen. Maar dat zijn indirecte ontmoetingen met God. Jesaja gebruikt hier in de grondtekst het Hebreeuwse woord wat afgeleid is van ‘Paga’ en dat heeft betrekking op een directe Persoonlijke ontmoeting. … Lees meer

Zoet en bitter

Er klinkt een tegenstelling door in deze uitspraak van Jesaja. Het is dezelfde tegenstelling als Johannes beschrijft toen hij de Engel ontmoette die hem een boekje aanreikt waarvan hij zegt: ‘Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing’ (Openb. 10: … Lees meer

Waar zijn de wachters?

Voordat Jesaja dit uitroept somt hij een lange rij ellende op. Hij ziet een wereld vol ongerechtigheid, leugens, oorlog, schijnheiligheid, geweld en duisternis. Als je dat zo leest dan is er door alle eeuwen heen weinig verandert. Er zijn mensen die God hiervan de schuld geven, of juist hierdoor niet (meer) in God geloven. Helaas … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'