Vreugde

De Dans

In de Bijbel lezen we dat, wanneer David de ark overbrengt vanuit het huis van Obed Edom naar Jeruzalem, hij uit alle macht danst voor het aangezicht van de Here (2 Samuël 6: 14). Volgens de Bijbel is de dans een uiting van blijdschap. Het Hebreeuwse woord ‘karar’ dat hier wordt gebruikt betekent letterlijk: ‘draaiing’. … Lees meer

Eeuwige vreugde en blijdschap

Eeuwige vreugde en blijdschap

Terwijl het volk Israël in Babel verblijft, houdt de profeet Jesaja het volk Sion voor ogen. In Babel verbleef het volk in ballingschap, was er onderdrukking en angst. In Sion zal er geen verdriet of gezucht zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap. Sion was de bergvesting die door David was veroverd, dat later Jeruzalem werd … Lees meer

De blik omhoog

De blik omhoog

Jakhalzen en struisvogels zijn typische woestijndieren. In de bijbel staan ze vaak symbool voor de puinhopen in het leven, zoals Job het uitriep: ‘Ik ben een broeder van de jakhalzen geworden en een metgezel van de struisvogels’ (Job 30: 29). Jakhalzen sluipen rond bij graven en dode dieren, zo symboliseren ze ziekte en dood. En … Lees meer

Omhelsd door de Vader

Omhelsd door de Vader

Hoe beleef je gemeenschap met God? Daar zijn eigenlijk moeilijk woorden voor te vinden. Zoals liefde niet in woorden is te vatten, al heeft Paulus daar een goede poging toe gedaan in de brief aan Korinthe (1 Kor. 13). De gemeenschap met God beleeft ieder op een zeer persoonlijke manier en is ook altijd weer … Lees meer

Vreugde na verlossing

Vreugde na verlossing

Verlossing is een begrip wat we in onze taal weinig gebruiken. Het heeft te maken met vrijheid en ruimte. Letterlijk betekent het: bevrijding uit een benarde positie of gevangenschap. En dat is precies waar Jesaja het over heeft, wanneer hij spreekt over ‘wie door de Here zijn vrijgekocht. Zij zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen … Lees meer

Vreugde op de berg

Vreugde op de berg

Door de hele bijbel heen nodigen de profeten ons uit om met blijdschap te naderen tot de berg van de Here. Jesaja doet dat hier, maar ook op andere plaatsen. David zingt erover in zijn Psalmen en Ezechiël profeteert erover. De berg van de Here symboliseert de woonplaats van God, daar waar we elk moment … Lees meer

Vreugdedans

Schilderij 'Vreugdedans' door Ida Klepper

In het voorjaar van 2016 zag ik in een beeld een immens grote golf, die over het strand spoelde en waar mensen in en uit sprongen. Ik ervoer dat als een nieuwe beweging van Gods Geest die zou komen en probeerde dat uit te schilderen. Zoals de meeste schilderijen die ik schilder was dit een … Lees meer

Een rijk gedekte tafel

Een rijk gedekte tafel

Wie houdt er niet van een heerlijke overvloedige maaltijd met een goed glas wijn daarbij? Jesaja profeteert over een feestmaal waar geen restaurant met Michelin-sterren tegenop kan. Dat is de maaltijd die de Heer Zelf zal aanrichten aan het einde ter tijden, wanneer Zijn Plan is vervuld. Ook hier wordt de beste wijn tot het … Lees meer

Bronnen van heil

Bronnen van heil

Het scheppen van water uit waterbronnen was voor het Joodse volk een ceremonie wat tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvond. Dan werd uit de Siloambron water geschept in een grote kruik en deze werd dansend en zingend naar de tempel gedragen. Dit vers uit Jesaja was zo’n lied wat daarbij gezongen werd. In de tempel werd het … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!