Vrucht

Goddelijke principes

Goddelijke principes

Als God zegent, dan resulteert dat in vruchtbaarheid. Gods zegen wordt door Jesaja uitgebeeld als de regen die over het zaad gegeven wordt, en in het koren als opbrengst van het land. De zegen van God is niet alleen maar verbonden met geestelijke zaken, maar met alle facetten van het leven. Hij wil ook dat … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'