vuur

Vuur uit de hemel

Vuur uit de hemel

Wat mensen nodig hebben, wat de wereld nodig heeft is de krachtige verandering door het werk van de Heilige Geest. Jesaja geeft aan wat er dan gebeurt: ‘Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden’. Alles wat droog en dor is, wordt verfrist en levend. Al in Genesis is te lezen dat de Geest … Lees meer

Stekeligheden

Stekeligheden

Dorens en distels zijn stekelige planten in een droge en dorre omgeving. Ze staan symbool voor de gevolgen van ongehoorzaamheid en trots. Jesaja heeft zijn woorden hier gericht tot de koning van Assyrië. Zijn hoogmoed zou leiden tot zijn val en ondergang. De profetie van Jesaja heeft echter ook een diepere betekenis die verder reikt … Lees meer

Voedsel voor vuur

Voedsel voor vuur

Toen Jezus op aarde wandelde, had het volk grote verwachtingen van Hem. Ze zagen Hem als de komende Messias die hun land van de Romeinse overheersing zou bevrijden. Misschien hadden ze deze profetie van Jesaja wel voor ogen, toen Hij met ‘Hosanna-gejuich’ als een Verlosser werd binnen gehaald in Jeruzalem. Maar Jezus had een andere … Lees meer

Helden in het kreupelhout

Helden in het kreupelhout

Voordat een vuur ontstaat moet het eerst aangestoken worden. Als er alleen hout voorhanden is, dan begin je met de kleine stukjes kreupelhout, die het eerst vlam vatten. Daarmee worden de grotere houtblokken in brand gezet. Gods werk begint meestal in het klein, zoals Jezus Zelf geboren werd achteraf in een kribbe in een stal. … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'