Waakzaam

Stilte na de storm

Stilte na de storm

God is niet alleen de Schepper, de liefdevolle Vader en rechtvaardige Rechter. Hij is ook de God van de legermachten. Hij is het die elke demonische macht heeft overwonnen. Jesaja spreekt hier over Rahab en het zeemonster. Daarin verwijst hij symbolisch naar Egypte, en hoe God op wonderlijke wijze Zijn volk daaruit had bevrijd. Hij … Lees meer

Profeten en waarzeggers

De tijden zijn in Gods hand. Hij is het Begin en het Einde, de Alpha en Omega. O ja, er zijn voorspellers, die menen te weten wat de toekomst gaat brengen. Want de mens wil toch graag weten wat er voor hem ligt en horoscopen lijken dan een uitkomst te bieden. Soms klinken er zelfs … Lees meer

Scherp en puntig

Scherp en puntig

Een dorsslede was een hulpmiddel om de graankorrels uit de aren te halen. Het was een zwaar houten bord waaronder puntige pinnen waren bevestigd, die over de korenaren werd getrokken. Jesaja profeteert over het volk Israël dat het volk zou zijn als een dorsslede, om ‘bergen te dorsen en te verpulveren en heuvels te maken … Lees meer

Vossen in de wijngaard

Een toren biedt uitzicht over de omgeving. De toren in de wijngaard was gebouwd om toezicht te houden op dieren of dieven die de oogst kwamen stelen. ‘Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden in bloei staan’ (Hooglied 2: 15). Al van het begin van … Lees meer

Waar zijn de wachters?

Voordat Jesaja dit uitroept somt hij een lange rij ellende op. Hij ziet een wereld vol ongerechtigheid, leugens, oorlog, schijnheiligheid, geweld en duisternis. Als je dat zo leest dan is er door alle eeuwen heen weinig verandert. Er zijn mensen die God hiervan de schuld geven, of juist hierdoor niet (meer) in God geloven. Helaas … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'