Waarheid

Wat is waarheid?

Op zoek naar waarheid

‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’ (Johannes 16: 13) De Heilige Geest wordt door Jezus de Geest van … Lees meer

Woorden van eeuwig leven

Woorden van eeuwig leven

Tegenover de vergankelijkheid van de mens en alles wat de wereld ons te bieden heeft staat het eeuwige Woord van God. Het Hebreeuwse woord ‘Dabar’ is dan wel in onze Nederlandse bijbelvertaling met Woord vertaald, maar draagt zoveel andere betekenissen met zich mee. Zoals zoveel eigenschappen van God is het eigenlijk niet met één woord … Lees meer

koning in plaats van de Koning

De vakantietijd is een periode om tot rust te komen. Meestal gaan we daarvoor naar Frankrijk, naar een huisje in “the middle of nowhere”. Of om op zijn Frans te zeggen: “en pleine campagne”. In ieder geval naar een plek in de natuur zonder televisie, telefoon of internet. Het valt me altijd weer op hoeveel … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'