Wachten

Wachten in de wildernis

Wachten in de wildernis

De profetie van Jesaja spreekt over water in de woestijn. Een oase die God geeft temidden van alle droogte en dorheid. Een oase is een vruchtbare plek in de woestijn die ontstaat door de aanwezigheid van ondergrondse bronnen. Diep onder de grond zorgde een bron vol levend water ervoor dat het droge zand uiteindelijk vruchtbare … Lees meer

Altijd op de juiste tijd

Altijd op de juiste tijd

Als je lang moet wachten op de verhoring van je gebeden, dan zou je dezelfde gedachten kunnen krijgen als het volk Israël. ‘God vindt dit niet belangrijk genoeg’. ‘Mijn vragen worden niet gehoord, ze gaan aan Hem voorbij’. Zeventig jaar was het volk in ballingschap en ze zullen ongetwijfeld tot God hebben gebeden, geroepen of … Lees meer

Wachten duurt lang

Wachten duurt lang

Er is een gebed dat alle eeuwen door heeft geklonken. Een vraag wat door zoveel mensen is uitgeroepen naar God: ‘Hoelang?’ David bidt dit uit als hij vervolgt wordt: ‘Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'