Wachters

Wachters op de muren

Wachters op de muren

Vroeger waren de steden ommuurd met dikke muren waar wachtposten stonden opgesteld. Zij hadden de opdracht om alert te zijn en naar de omgeving te speuren naar een mogelijke vijand. Als die zich dan liet zien, sloegen zij alarm, werd de poort gesloten en maakte het leger zich gereed voor de strijd. Deze tekst wordt … Lees meer

Waar zijn de wachters?

Voordat Jesaja dit uitroept somt hij een lange rij ellende op. Hij ziet een wereld vol ongerechtigheid, leugens, oorlog, schijnheiligheid, geweld en duisternis. Als je dat zo leest dan is er door alle eeuwen heen weinig verandert. Er zijn mensen die God hiervan de schuld geven, of juist hierdoor niet (meer) in God geloven. Helaas … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!