Wijsheid

De wijsheid van zwijgen

De wijsheid van zwijgen

Tot tweemaal toe benadrukt Jesaja dat Jezus, over Wie hier wordt geprofeteerd, bleef zwijgen, terwijl Hij alle recht had om te spreken. Hij was onschuldig, werd mishandeld en vernederd, maar Hij zweeg. Hij liet het gebeuren. Vele eeuwen later werden deze woorden werkelijkheid, toen Jezus voor het Sanhedrin stond, voor Pilatus en voor Herodes: ‘En … Lees meer

Weten, geloven en begrijpen

Weten, geloven en begrijpen

Weten, geloven en begrijpen zijn drie totaal verschillende begrippen, die niet altijd in elkaars verlengde liggen. Soms weten we dingen die we moeilijk kunnen geloven, en soms geloven we dingen die we helemaal niet kunnen begrijpen. Iedereen weet hoe wonderlijk de wereld is gemaakt, maar veel mensen geloven niet in een Schepper Die Zijn hand … Lees meer

Ondoorgrondelijke wijsheid

ondoorgrondelijke wijsheid

Gods wijsheid is niet te doorgronden. Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij begrijpen Zijn gedachten niet, omdat ons verstand te beperkt is. Zoals Paulus verzuchtte: ‘O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de … Lees meer

De Vreze des Heren

De Vreze des Heren

De vreze des Heren is zo’n bijbels begrip waar aan de ene kant al zoveel over geschreven en gezegd is, maar aan de andere kant nog zoveel verwarring geeft. In orthodoxe kringen wordt God vooral gezien als streng en rechtvaardig, en komt het woord ‘vreze’ dicht in de buurt van ‘vrezen’, een vorm van ontzag … Lees meer

Geknakt maar niet verbroken

Geknakt maar niet verbroken

Jesaja beschrijft in detail hoe de boer ploegt, zaait en dorst. Er moet niet te lang geploegd worden en er moet niet gedorst worden met een dorsslede of wagenwiel, maar met een stok en een staaf. Dan besluit hij zijn lessen met: ’Ook dit gaat uit van de Here van de legermachten’ (Jes. 28: 29). … Lees meer

Een aangename geur

Een aangename geur

Iedereen heeft zijn eigen geur en niemand is dat van zichzelf bewust. We kunnen de duurste parfum gebruiken om onze eigen geur te onderdrukken, zodat we altijd heerlijk zullen ruiken voor onze omgeving. Toch blijft onze eigen natuurlijke geur altijd aanwezig. Honden herkennen de geur van hun baasje. Baby’s herkennen de geur van de moeder. … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'