Wonder

Wonderlijke dingen

wonderlijke dingen

Telkens als God Zichzelf openbaart moet Hij mensen geruststellen. De woorden ‘wees niet bevreesd’ klinken regelmatig in de bijbel. Logisch, want wanneer we als aardse mensen in contact komen met een hemelse werkelijkheid, raakt alles in ons in verwarring. We zijn niet gewend aan het bovennatuurlijke, omdat onze zintuigen vooral gericht zijn op datgene wat … Lees meer

Onbevangen op weg naar het wonder

Onbevangen op weg naar het wonder

Gods wegen zijn voor de verstandigen een mysterie en voor de wijzen een raadsel. De mens heeft veel kennis vergaard, maar voor het handelen van God blijven zijn ogen gesloten. Jesaja spreekt over de profeten en zieners van zijn tijd: ‘Want de Here heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij … Lees meer

Met opgeheven staf

Met opgeheven staf

‘Zijn staf zal over de zee zijn…’ Jesaja profeteert in beelden en metaforen. Zoals Jezus vaak sprak in gelijkenissen. Daarin laat God zijn creativiteit zien, want beelden zeggen meer dan duizend woorden. Hier wordt het plaatje voor ogen gehouden van Mozes, die zijn staf ophief over de Rietzee, en een weg opende waar eerst geen … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'