Wonderen

Gedenk de daden van God

Gedenk de daden van God

Herinneringen kunnen kostbaar zijn. We mogen de goede momenten koesteren en bewaren in ons hart. Gedachten aan mensen die we gekend en liefgehad hebben. Situaties waarin God ons geleid heeft en waarin Hij bijzondere dingen heeft gedaan. God vond die herinneringen zo belangrijk dat Hij er feesten aan verbond om te vieren wat Hij deed. … Lees meer

Geloven in de praktijk

Geloven in de praktijk

Je leven toevertrouwen aan God betekent dat je al je zaken in Zijn handen durft te leggen. God is geen Minister van Geestelijke Zaken, maar Koning van ons leven. Hij weet tegen welke praktische vragen we soms aanlopen en wil daarin raad geven. Daarbij mogen we zien dat Hij soms op bovennatuurlijke manier oplossingen aanreikt. … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'