Wonderlijk

Weten, geloven en begrijpen

Weten, geloven en begrijpen

Weten, geloven en begrijpen zijn drie totaal verschillende begrippen, die niet altijd in elkaars verlengde liggen. Soms weten we dingen die we moeilijk kunnen geloven, en soms geloven we dingen die we helemaal niet kunnen begrijpen. Iedereen weet hoe wonderlijk de wereld is gemaakt, maar veel mensen geloven niet in een Schepper Die Zijn hand … Lees meer

Onbevangen op weg naar het wonder

Onbevangen op weg naar het wonder

Gods wegen zijn voor de verstandigen een mysterie en voor de wijzen een raadsel. De mens heeft veel kennis vergaard, maar voor het handelen van God blijven zijn ogen gesloten. Jesaja spreekt over de profeten en zieners van zijn tijd: ‘Want de Here heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'