Worship

Streams of Worship

Onder de naam ‘Streams of Worship’ willen we vanaf de zomer 2022  met een bepaalde regelmaat worshipavonden organiseren in het theater Streams Breede Beek. Deze avonden worden gehost door het Huis van Gebed waarbij de worship telkens door verschillende ‘gastartiesten’ wordt verzorgd. Er zal ruimte zijn voor veel samenzang, aanbidding en een korte overdenking. Op … Lees meer

Gebedsconcert ‘Heal This Land’

Gebedsconcert 'Heal This Land'

“Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen”  (2 Kronieken 7: 14). Met deze tekst als uitgangspunt willen we deze avond samenkomen om … Lees meer

Huiskamerworship met Frank en Marlou van Essen

Om jaloers op te worden

Frank en Marlou van Essen hebben een hart voor aanbidding en hebben al diverse albums op hun naam staan. Frank is een echte muzikale duizendpoot en nationaal en internationaal een veel gevraagd sessie muzikant. Daarnaast maakt hij deel uit van de bekende band Iona. Op dit moment is hij druk bezig met zijn eerste solo-album … Lees meer

Arise and Shine – 10 jaar Gloryministries

Dit jaar vieren we als Gloryministries ons 10 jarig bestaan. En dat willen we vieren! We zijn enorm dankbaar voor de afgelopen jaren waarin we gezien hebben hoe God ons heeft geleid en waarin we zoveel lieve mensen hebben leren kennen. In 2006 zijn we begonnen met “Arise and Shine” samenkomsten in de Shelter Haarlem, waarin … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'