Missie'Daar waar mensen zich openen voor Gods genade, de liefde van Jezus en de kracht van Gods Geest, daar wordt Gods glorie zichtbaar'