Wie zijn wij?

Cees & Ida Klepper

Wij zijn Cees en Ida Klepper, zijn  sinds 1985 getrouwd en hebben 2 kids, een lieve kleindochter en sinds 2023 een heerlijke kleinzoon. Onze dochter, Tamar, woont samen met man Leo, dochter Mirre en baby Noam vlak bij ons in Nijkerk. Onze zoon Jordi en zijn vrouw Vera zijn twee creatieve bezige bijen die in Weesp wonen. Met elkaar vormen we een hecht gezin die veel met elkaar optrekken.
Onze “roots” liggen bij Youth for Christ waar we elkaar hebben leren kennen. We hebben daar ook ontdekt hoe mensenlevens kunnen veranderen als ze Jezus Christus leren kennen. Daarbij hebben we geleerd en gezien dat gebed de basis is voor effectieve evangelisatie.

Van 1997 tot 2006 hebben we leiding mogen geven aan verschillende voorbedeteams. Daarnaast waren we enige jaren verantwoordelijk voor het Stadsgebed Haarlem. In 2006 leidde God ons in een nieuwe richting en ervoeren we hoe Hij ons riep om in verschillende plaatsen in het land andere christenen toe te rusten, te bemoedigen en gebedssamenkomsten te organiseren. Dat werd het begin van Stichting Gloryministries. Het onderwijs dat we hebben gegeven in die jaren verscheen in de boeken die je kunt vinden in onze webshop.

Van 2009 tot 2016 hebben we samen met Martin en Annemarie Kollaard ruim 7 jaar zog. ‘Open Huis’ avonden gehouden. Daar konden we ons “christen-zijn” delen met anderen en een thuis bieden aan mensen die dieper wilden gaan in hun relatie met Jezus.
In 2015  begon God te spreken over een ‘Huis van Gebed, wat er toe heeft geleid dat we in 2017 zijn verhuisd richting Nijkerk. Daar zijn we ingestapt bij Stichting Streams en krijgt het Huis van Gebed langzaam aan gestalte in de tweede Pastorie. Een historische plek waar God in het verleden bijzondere dingen heeft gedaan. Samen met anderen bidden we dat God die oude bronnen weer wil openen. Elders op deze site kun je daar meer over lezen.

Onze creativiteit uiten we op verschillende manieren; Cees is psalmist en aanbidder, schrijft liederen en gedichten, welke je o.a. kunt teruglezen op onze FB-pagina, maar we verwachten dat zijn eerste gedichtenbundel eind 2023 zal verschijnen.
Een groot aantal gedichten zijn al te lezen in zijn Bijbels Dagboek ‘Als God Spreekt’, dat in 2020 verscheen en waarover je meer kunt lezen op de gelijknamige website www.alsgodspreekt.nl.

Ida heeft haar schilderstalent sinds 2011 op bijzondere wijze ontwikkeld. In korte tijd zijn een groot aantal ‘profetische’ schilderijen ontstaan die op deze site, maar ook op haar eigen website www.ida-paula.nl te bezichtigen zijn. We merken dat veel mensen door deze kunstwerken worden bemoedigd. Veel van haar schilderijen zijn o.a. te bewonderen in de tweede Pastorie,waarin het Huis van Gebed is gevestigd. Ida houdt wil graag andere aanmoedigen in het ontwikkelen van (profetische) creatieve gaven en organiseert regelmatig workshops in haar atelier.

Ons leven met God ervaren we als een groot avontuur. We mogen telkens weer nieuwe mensen ontmoeten en zien hoe God door al die mensen Zijn machtig werk doet. Het is een zegen om samen met hen op te trekken en te bidden dat Gods glorie zichtbaar wordt in ons land.

Martin & Annemarie Kollaard

Martin en Annemarie Kollaard

Wij zijn Martin en Annemarie Kollaard, we zijn ruim 35 jaar getrouwd en hebben vier kinderen. Onze zoon Kristian is onze oudste; hij is getrouwd met Liesanne. Amber is onze oudste dochter; zij is getrouwd met Tim. Onze middelste dochter Laura is getrouwd met Martijn en onze jongste dochter Romée is  getrouwd met Lennart.

Toen we met elkaar trouwden wilden we graag een huisgezin voor God zijn. Dat is letterlijk gebeurd toen we onze kinderen kregen, maar reikte verder dan ons eigen gezin.

We hebben in het begin van ons huwelijk gedurende enkele jaren in ons “Jongeren Openhuis” via Youth for Christ allerlei jonge mensen bij ons thuis te gast gehad. Op allerlei manieren hebben we hen kennis laten maken met de bevrijdende boodschap van Jezus Christus en de liefdevolle genade van God de Vader.

In de tachtiger en negentiger jaren raakte de Heilige Geest ons krachtig aan, waardoor we diepe veranderingen meemaakten. We zijn tot 2009 ongeveer twintig jaar lid geweest van een grote evangelische gemeente, en waren als oudsten tien jaar betrokken bij de leiding. In die tijd hebben we ook allerlei mensen persoonlijk en in groepen bij ons thuis begeleid.

De laatste jaren heeft God ons in een nieuwe verdieping gebracht. Annemarie heeft zich omgeschoold tot docente Omgangskunde en is als zodanig werkzaam bij een ROC. Martin geniet sinds 2019 van zijn pensioen, na zijn jarenlange werkzaamheden als arbeidsdeskundige, maar heeft nu meer vrije tijd om zich in te zetten voor de dingen die God op zijn pad brengt. Zo heeft hij zich bekwaamd als begeleider/coach en is hij achter de schermen raadgever voor Gloryministries. Zo zijn we dagelijks actief in de maatschappij en zetten we ons, met de inzichten en de liefde die de Heilige Geest ons geeft, in voor anderen.

Daarnaast is het ons verlangen om een plek te creëren voor mensen die oprecht samen met ons willen zoeken naar Gods Vaderhart en de betekenis die Hij hier, nu en in de toekomst aan hun leven geeft.

We geloven dat Hij aan elk mens unieke mogelijkheden heeft gegeven om in verbinding met Hem en met elkaar te groeien naar die persoon die je het best kunt worden, namelijk “jezelf” zoals Hij jou heeft bedoeld. We proberen op diverse manieren mensen de weg naar Jezus te wijzen en zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we daarvoor hebben binnen het werk van Stichting Gloryministries.

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'